милиция – наша служба и опасна и трудна
http://karaoke-ftp.ru/published/WG/show … ;file=OTg=